Yllätyksiä ja yksituumaisuutta Sosiologipäivillä

23.3.2016

Viime torstaina Sosiologipäivien Julkisuus ja tutkimustieto –työryhmässä käytiin kiinnostavaa keskustelua tutkijoiden ja toimittajien yhteistyöstä. Paikalla oli kolme Koneen säätiön rahoittamaa toimittaja-tutkija-allianssia.

Jako kahteen? -ryhmän esityksessä puimme toimittajien ja tutkijoiden haastattelutyylien eroja, mutta myös tyylien mukautumista tutkimushaastattelurupeaman aikana. Oli selvää, että toimittajien rooli tutkimustyössä oli muita ryhmiä isompi, ja roolituksista oli siten myös keskusteltu enemmän. Muissa hankkeissa toimittajien roolit vaihtelivat ulkopuolisesta raportoijasta aktiiviseen osallistujaan. Esimerkiksi Postin työntekijöitä tutkivassa hankkeessa, Kohti kaksitahti-Suomea, tutkittavat ja mediaan haastateltavat on pidetty visusti erillään, ja journalistiset jutut pääsivät jopa yllättämään tutkimusryhmän.

Olemme tyytyväisiä siitä, että ryhmämme murtaa rohkeasti ammattien välisiä raja-aitoja.

Tiivis yhteistyö välittyi myös siitä, että Jako kahteen? -ryhmän alustus oli tehty yhdessä. Se näkyi kiinnostavasti siinä, että tutkijatkin olivat joutuneet pohtimaan ja kyseenalaistamaan omia työtapojaan. Samalla kun pohditaan julkisuutta, sen vaateita ja toimittajien työtapoja, voi hyvin pohtia tiedemaailman aineistojen ja tekstien tuottamisen tapoja.

Työryhmästä jäi myös kotiin viemistä. Ajolähtö-hankkeessa tutkijat ideoivat toimittajien kanssa juttuaiheita, mikä on tervetullutta myös meillä. Tutkijat voisivat käyttää Jako kahteen? -blogia oman tutkijaprofiilinsa kirkastamiseen ja yhteiskunnallisten keskustelunavausten tekemiseen niin kuin Perheyhteiskunta-blogissa. Ehkä tärkein oli kuitenkin tyytyväisyys siitä, että ryhmämme murtaa rohkeasti ammattien välisiä raja-aitoja.

Paula Sallinen

Minna Nikunen

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Artikkelin avainsanat: