Tutkimushaastatteluista aineistoksi

18.4.2016

Tutkimushankkeemme on nyt saavuttanut vaiheen, jossa tutkimushaastattelut ovat valmiina tältä erää. Vähän toisen tyyppisiä haastatteluja tutkimushankkeen puitteissa tehdään myöhemmin, mutta nyt hankkeen ensisijainen tutkimusmateriaali on koossa. Tämä on yksi keskeinen etappi tutkimuksen tekemisen prosessissa.

Kiitos valtavasti kaikille haastatelluille! Olette jakaneet kanssamme oman elämänne, sen tapahtumat, kiperät kysymykset ja välillä vaikeatkin asiat. Jokaisen haastatellun tarina on erilainen, ja ne kaikki ovat valtavan kiinnostavia. Tuntuu etuoikeutetulta päästä kuulemaan kertomuksia ja vaiheita haastateltujen elämästä. Ja aina yhtä yllättävää on se, kuinka valmiita ihmiset ovat kertomaan yksityisistä asioistaan – myös vaikeista asioista.

Seuraavaksi haastattelujen äänitiedostot kirjoitetaan tekstiksi eli litteraatioiksi ostopalveluna, yliopiston ulkopuolisessa yrityksessä. Itse asiassa tämä työ on jo aloitettu, ja vain parin viimeisen haastattelun litteraatiot puuttuvat. Samalla kun haastatteluja käsitellään, ne alkavat muuttua yksittäisten ihmisten kokemusten kuvauksista tutkimusaineistoksi.

Haastattelujen litteroinnin jälkeen tutkijoilla on edessään iso mutta antoisa työ, kun luemme kaikki haastattelut analyysiä varten. Siirrymme haastateltujen parista litteraatioiden pariin, ihmisistä paperipinoihin.

Meillä jokaisella on oma tyylimme käsitellä haastatteluaineistoa, tehdä siitä muistiinpanoja ja analysoida sitä sekä omien että yhteisten tutkimusaiheidemme näkökulmista. Tavoite on kuitenkin kaikilla sama: sanoa jotakin yleistä koko aineistosta. Tämän tavoitteen myötä yksittäisten ihmisten haastattelujen rikkaus sulautuu aineiston kokonaisuudeksi. Tämä on väistämätöntä, jotta koko aineistosta voi sanoa jotakin takertumatta yksityiskohtiin. Samalla häivytetään ne yksityiskohdat, jotka tekevät yksittäisistä haastatteluista tunnistettavia. Toisin sanoen suojamme haastateltavien anonymiteettiä, sillä tutkimuksen tekemisen eettisiä periaatteita on se, ettei tutkimukseen osallistuneita henkilöitä voi tutkimuksesta tunnistaa. Älä siis pety, jos et löydä itseäsi tutkimusraportista, vaikka sinua haastateltiinkin hanketta varten.

Tuija Koivunen

facebooktwittergoogle_pluslinkedin