Ankeat ajat, kivikkoinen tulevaisuus

01.04.2016

Onko nykynuorilla vaikeampaa kuin entisillä nuorilla? Yleensä vastaus tiedotusvälineissä ja tutkimuksissa on myönteinen. Ajat ovat haasteelliset erityisesti nuorille aikuisille, jotka ovat hakemassa jalansijaa työelämästä. Näkemystä tukevat myös Tilastokeskuksen laskelmat, joiden mukaan nuorten (erityisesti 18–24-vuotiaiden) köyhyys on lisääntynyt. Muiden ikäryhmien köyhyys on sen sijaan vähentynyt, erityisesti 65–74-vuotiaiden eläkeläisten tulot ovat kasvaneet. Nuorten syrjäytymisestä puhutaan nyky-yhteiskunnan keskeisenä […]