Sukupolvien sota vai solidaarisuus

25.04.2016

Nuorten ongelmista puhutaan usein sukupolvinäkökulmasta. Nuorten ja vanhempien sukupolvien välisistä, ylisukupolvisista suhteista löytyy kahdenlaista tulkintaa. Jotkut tutkijat ovat nähneet vanhemman sukupolven julistaneen sodan nuoria vastaan. Nuoret hahmotetaan tällöin omana luokkanaan ja vanhempien ikäluokkien (eli käytännössä sodan jälkeisten sukupolvien) nähdään turvaavan omat etunsa nuorten tulevaisuuden kustannuksella. Jotkut tutkijat korostavat sukupolvien välistä solidaarisuutta. Sodan jälkeen syntyneet suuret […]

Tutkimushaastatteluista aineistoksi

18.04.2016

Tutkimushankkeemme on nyt saavuttanut vaiheen, jossa tutkimushaastattelut ovat valmiina tältä erää. Vähän toisen tyyppisiä haastatteluja tutkimushankkeen puitteissa tehdään myöhemmin, mutta nyt hankkeen ensisijainen tutkimusmateriaali on koossa. Tämä on yksi keskeinen etappi tutkimuksen tekemisen prosessissa. Kiitos valtavasti kaikille haastatelluille! Olette jakaneet kanssamme oman elämänne, sen tapahtumat, kiperät kysymykset ja välillä vaikeatkin asiat. Jokaisen haastatellun tarina on […]

Innostusta, ahdistusta ja arkea. Ikkuna korkeakouluopiskelijan mielenmaisemaan

12.04.2016

Korkeakouluopiskelijan henkinen mielenmaisema. Innostusta, odotusta, jännitystä ja oppimista. Stressiä, mahdollisuuksia, yritystä. Tekemistä, tutkimista, univaikeuksia, epäonnistumista. Odotusta, lisää stressiä ja saavuttamista. Väliaika – olet valmistunut kandidaatiksi! Tai väliaika, olet sairaslomalla. Sitten uudestaan. Aikataulutusta, paniikkia, toimeentulovaikeuksia. Ahdistusta, väsymystä, ja kilpailua. Taas tekemistä, tutkimista, univaikeuksia. Väliaika – olet valmistunut maisteriksi.  Tai väliaika, opintosi jatkuvat vielä. Käytännön asiat. Toimeentulo, […]

Ankeat ajat, kivikkoinen tulevaisuus

01.04.2016

Onko nykynuorilla vaikeampaa kuin entisillä nuorilla? Yleensä vastaus tiedotusvälineissä ja tutkimuksissa on myönteinen. Ajat ovat haasteelliset erityisesti nuorille aikuisille, jotka ovat hakemassa jalansijaa työelämästä. Näkemystä tukevat myös Tilastokeskuksen laskelmat, joiden mukaan nuorten (erityisesti 18–24-vuotiaiden) köyhyys on lisääntynyt. Muiden ikäryhmien köyhyys on sen sijaan vähentynyt, erityisesti 65–74-vuotiaiden eläkeläisten tulot ovat kasvaneet. Nuorten syrjäytymisestä puhutaan nyky-yhteiskunnan keskeisenä […]